งานพิมพ์โดยใช้ระบบพิมพ์ผสมกันระหว่าง 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษสีหนึ่งสีเดียว ใช้ในงานสิ่งพิมพ์ทั่วไปที่ใช้กระดาษที่ไม่หนามากนัก

งานพิมพ์โดยใช้ระบบซิลค์สกรีน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในงานกระดาษที่มีความหนาเช่นกระดาษลูกฟูก เป็นงานที่เป็นสีล้วน ไม่มีเหลื่อมของสี แต่สามารถพิมพ์ซ้อนกันหลายๆสีได้

งานบรรจุภัณฑ์ที่อาจจะต้องใช้วิธีการพิมพ์ระบบต่างๆเข้าด้วยกัน รวมถึงการทำไดคัทและเส้นพับและกรรมวิธีที่ต่างจากสิ่งพิมพ์ทั่วๆไป

Welcome to Suroj Co., Ltd.

บริษัท สุรช จำกัด ได้เริ่มต้นกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2534 ในฐานะผู้พิมพ์และผลิตกล่องรองเท้าและถุงกระดาษ หากทว่าในช่วงเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้มีการพัฒนาทางด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปัจจุบัน สินค้าของบริษัทฯได้ครอบคลุมไปถึง กล่องลูกฟูก กล่องกระดาษแข็ง ดิสเพลย์ที่ทำจากกระดาษแข็ง ฉลาก โบรชัวร์ แผ่นพับ แฟ้ม ซอง หัวจดหมาย และนามบัตร ทั้งนี้ จึงพอที่จะพูดได้ว่าบริษัทฯมิใช่เป็นเพียงแค่ "โรงพิมพ์" อีกต่อไป เพราะสำหรับลูกค้าของเราแล้ว บริษัทฯได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่ขาดมิได้

Who We Are:

บริษัท สุรช จำกัด ถึงแม้ว่าจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่นั้นก็คือข้อได้เปรียบและได้พิสูจแล้วว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับลูกค้าของบริษัทฯ โดยเฉพาะในด้านการบริการแบบ "ตัวต่อตัว" การสื่อสาร การควบคุมคุณภาพสินค้า การจัดส่ง หรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า

ลูกค้าของบริษัทฯมีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ หากทว่าแต่ละบริษัทก็ล้วนแล้วแต่เป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจนั้นๆ อย่างไรก็ตามทุกบริษัทก็เหมือนกันตรงที่ว่าการทำงานเป็นลักษณะแบบมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญไปที่ความสามารถในการนำเสนอและเสนอแนะ คุณภาพ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ราคา และที่สำคัญ การให้เกียรติซึ่งกันและกันในฐานะคู่ค้า

Click Here