งานพิมพ์โดยใช้ระบบพิมพ์ผสมกันระหว่าง 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษสีหนึ่งสีเดียว ใช้ในงานสิ่งพิมพ์ทั่วไปที่ใช้กระดาษที่ไม่หนามากนัก

งานพิมพ์โดยใช้ระบบซิลค์สกรีน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในงานกระดาษที่มีความหนาเช่นกระดาษลูกฟูก เป็นงานที่เป็นสีล้วน ไม่มีเหลื่อมของสี แต่สามารถพิมพ์ซ้อนกันหลายๆสีได้

งานบรรจุภัณฑ์ที่อาจจะต้องใช้วิธีการพิมพ์ระบบต่างๆเข้าด้วยกัน รวมถึงการทำไดคัทและเส้นพับและกรรมวิธีที่ต่างจากสิ่งพิมพ์ทั่วๆไป

How to Contact Us:

บริษัท สุรช จำกัด
274 หมู่ 1 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 02-3239783-4
แฟกซ์. 02-3239745
Website: www.suroj.net
Email: office@suroj.net

How to Find Us:

 

 

Click Here