งานพิมพ์โดยใช้ระบบพิมพ์ผสมกันระหว่าง 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษสีหนึ่งสีเดียว ใช้ในงานสิ่งพิมพ์ทั่วไปที่ใช้กระดาษที่ไม่หนามากนัก

งานพิมพ์โดยใช้ระบบซิลค์สกรีน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในงานกระดาษที่มีความหนาเช่นกระดาษลูกฟูก เป็นงานที่เป็นสีล้วน ไม่มีเหลื่อมของสี แต่สามารถพิมพ์ซ้อนกันหลายๆสีได้

งานบรรจุภัณฑ์ที่อาจจะต้องใช้วิธีการพิมพ์ระบบต่างๆเข้าด้วยกัน รวมถึงการทำไดคัทและเส้นพับและกรรมวิธีที่ต่างจากสิ่งพิมพ์ทั่วๆไป

Services Provided:

บริษัท สุรช จำกัด เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ที่ทำจากกระดาษ แบ่งเป็น
- สิ่งพิมพ์ทิ่พิมพ์โดยระบบ OFFSET
- สิ่งพิมพ์ที่เป็นกล่องลูกฟูก พิมพ์ด้วยระบบซิลสกรีน
- สิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยระบบ OFFSET ประกบด้วยลอนลูกฟูก เช่น
    - กล่อง
    - โบว์ชัวร์
    - แผ่นพับ/ใบปลิว
    - ป้ายแขวน
 
นอกจากนี้เรายังมีบริการอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น
- ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด
- ทำอาร์ตเวิร์คสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด
- จัดทำตัวอย่างโดยระบบดิจิตอลปรุ๊พและดิจิตอล OFFSET
- เคลือบสิ่งพิมพ์เพิ่มความสวยงามและคงทน
 
***ส่งสินค้าภายใน 7-10 วันนับจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

Served Customers:

รายชื่อลูกค้า

- บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด

- บริษัท ดี.ไอ.ดี เอเชีย จำกัด

- บริษัท อีโก้ สปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- บริษัท มอนตี้แอนด์ท็อตโก้ จำกัด

- บริษัท บางกอกแอ๊บเบรซีฟ จำกัด

 

- บริษัท เอส เอ็ม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

 

- บริษัท เลอองกาเวิลด์ จำกัด