งานพิมพ์โดยใช้ระบบพิมพ์ผสมกันระหว่าง 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษสีหนึ่งสีเดียว ใช้ในงานสิ่งพิมพ์ทั่วไปที่ใช้กระดาษที่ไม่หนามากนัก

งานพิมพ์โดยใช้ระบบซิลค์สกรีน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในงานกระดาษที่มีความหนาเช่นกระดาษลูกฟูก เป็นงานที่เป็นสีล้วน ไม่มีเหลื่อมของสี แต่สามารถพิมพ์ซ้อนกันหลายๆสีได้

งานบรรจุภัณฑ์ที่อาจจะต้องใช้วิธีการพิมพ์ระบบต่างๆเข้าด้วยกัน รวมถึงการทำไดคัทและเส้นพับและกรรมวิธีที่ต่างจากสิ่งพิมพ์ทั่วๆไป

Our Facilities (Offset Printing):

Cutting Machine
เครื่องตัดกระดาษ
 
Printing Machine
 เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท
 
Printing Machine
 เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท
 
Die-Cutting Machine
 เครื่องไดคัท
 
Assembly & QC
พับ ติดกาว ขึ้นรูป และ QC
 

Our Facilities (Corrugated/Screening):

Screening
เครื่องซิลค์สกรีน
 
Creasing & Folding Machine
เครื่องตัดและพับกระดาษ
 
Stapling Machine
เครื่องเย็บกล่อง
 
Packing Machine
เครื่องแพ็คเตรียมส่ง